Xem tiếp

Để phân phối hàng hiệu quả

DoanhNhanOnline – Xác định mục tiêu kênh phân phối và lựa chọn chiến lược phù hợp sẽ giúp các doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả sản xuất, kinh doanh cả trong ngắn và dài hạn. Các doanh nghiệp thường gặp

Ở trên đỉnh vẫn không tự mãn

“Không bao giờ được tự mãn, kể cả khi đang ở trên đỉnh”, quan điểm này của bà Nguyễn Thị Vân Anh, Giám đốc điều hành Navigos Search, có thể được xem là một yếu tố giúp công ty luôn

Tin nổi bật