Mô hình Bullseye - xác định kênh truyền thông hiệu quả cho công ty khởi nghiệp

Mô hình Bullseye – xác định kênh truyền thông hiệu quả cho công ty khởi nghiệp

Mô hình Bullseye có thể hiểu là mô hình “trọng tâm”, là một giải pháp giúp doanh nghiệp xác định được kênh truyền thông trọng tâm, từ đó giải quyết được bài toán tăng trưởng cho doanh nghiệp. Mô hình này được thực hiện theo 3 giai đoạn, tương ứng với 3 vòng của mô hình.

Marketing Tác giả
Lãnh đạo thế hệ X - dấu hỏi cho người làm nhân sự

Lãnh đạo thế hệ X – dấu hỏi cho người làm nhân sự

Thế hệ X đang ở độ tuổi 35-45, khoảng thời gian sung sức nhất, có thể làm việc độc lập với sự giảm sát tối thiểu. Tuy nhiên, các nghiên cứu lao động chỉ ra rằng thế hệ X đang dần bị lãng quên ngay chính trong doanh nghiệp. Làm cách nào để doanh nghiệp giữ chân được nhóm nhân sự này.

Nhân sự Tác giả