Ngành đường chuẩn bị bứt phá trong hội nhập ra sao?

Ngành đường chuẩn bị bứt phá trong hội nhập ra sao?

Vừa qua, Hiệp hội Mía đường (HHMĐ) đã có cuộc hội thảo về giải pháp tiêu thụ mía đường niên vụ 2017/18, tập trung phân tích mổ xẻ hàng loạt vấn đề ngành đường, trong đó, điểm tích cực là tất cả đang hướng đến sự đồng thuận về cơ chế hoạt động.

Chiến lược Tác giả