Worldwide Partners Inc: Công nghiệp quảng cáo "tăng tốc cùng sự chuyển dịch của công nghệ"

Worldwide Partners Inc: Công nghiệp quảng cáo “tăng tốc cùng sự chuyển dịch của công nghệ”

“Trí tuệ nhân tạo đang định nghĩa lại cách chúng ta nhận biết, truyền tải thông điệp và tiếp cận khách hàng, trong khi sự sáng tạo, cảm xúc và tính nhân văn đang ngày càng được phát triển", ông John Harris, CEO và chủ tịch của mạng lưới Worldwide Partners chia sẻ.

Tin Nổi Bật Tác giả