Bí quyết hợp tác với nhà phân phối, làm sao để giữ thế chủ động?

Bí quyết hợp tác với nhà phân phối, làm sao để giữ thế chủ động?

Các doanh nghiệp SME trong giai đoạn khởi đầu gặp trở ngại trăm bề trong quá trình phân phối sản phẩm mới: nhà phân phối lớn không muốn bắt tay, thiếu nguồn lực giám sát nhà phân phối ở xa, nguy cơ chiếm dụng vốn, đòi hỏi chiết khấu lớn... Làm sao để giải được nan đề này?

Marketing Tác giả