Giải thưởng là minh chứng cho mong muốn của AkzoNobel nhằm hướng đến một cộng đồng bền vững. Kết quả này thể hiện thành công vượt trội của AkzoNobel sau 4 năm liên tiếp nằm trong top dẫn đầu bảng xếp hạng DJSI. Ông Thierry Vanlancker – Giám đốc điều hành AkzoNobel chia sẻ: “Đây là một thành tựu tuyệt vời. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình để cải thiện những lĩnh vực cần được chú trọng và kết quả đã chứng minh cho những ảnh hưởng tích cực của AkzoNobel thông qua việc đưa phát triển bền vững là trọng tâm trong chiến lược kinh doanh của tập đoàn”. AkzoNobel cũng đặt mục tiêu sẽ trở thành công ty chuyên sản xuất các sản phẩm có chứa carbon tự nhiên vào năm 2050.

DJSI là tổ chức độc lập và uy tín nhất hiện nay trong việc xếp hạng chỉ số phát triển bền vững của doanh nghiệp (do hai công ty RobecoSAM và S&P Dow Jones Indices là đồng sáng lập). DJSI đánh giá chỉ số phát triển bền của các doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới dựa trên tính hiệu quả về kinh tế, môi trường và xã hội, bao gồm các chỉ số về tương lai. Để có thể được lựa chọn vào danh sách đánh giá của DJSI, các doanh nghiệp phải đạt được các tiêu chí về nhiều lĩnh vực như quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro, xây dựng thương hiệu, giảm nhẹ biến đổi khí hậu, tính hiệu quả của các hoạt động sinh thái, quy trình quản lý sản phẩm, các tiêu chuẩn về chuỗi cung ứng và thực tiễn lao động. Các chỉ số này được cập nhật hàng năm, bao gồm các tiêu chí về tính bền vững chung cũng như các tiêu chí bền vững riêng cho mỗi ngành trong 58 lĩnh vực được xác định theo tiêu chuẩn phân loại ngành (ICB).

print