Nguyễn Trung Anh

Nguyễn Trung Anh

Chuyên viên Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước

anhnt@doanhnhanonline.com.vn

Ông Nguyễn Trung Anh tốt nghiệp chuyên ngành Tin học kinh tế tại Đại học Mỏ - Địa chất. Sau đó, ông lấy bằng thạc sĩ Khoa học dữ liệu tại Đại học Essex (Anh). Hiện ông là Chuyên viên Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Các bài viết đã đăng

Làm sao để một ngân hàng chuyển đổi số thành công?

Làm sao để một ngân hàng chuyển đổi số thành công?

Ngân hàng số là mô hình mà khách hàng có thể thực hiện hầu hết các giao dịch bằng hình thức trực tuyến thông qua internet hoặc các ứng dụng. Mô hình này thay đổi phương thức giao tiếp giữa khách hàng và ngân hàng, đem đến những tính năng có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi không phụ thuộc vào thời gian và không gian.

Tác giả