Nguyễn Trung Anh

Nguyễn Trung Anh

Chuyên viên Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước

anhnt@doanhnhanonline.com.vn

Ông Nguyễn Trung Anh tốt nghiệp chuyên ngành Tin học kinh tế tại Đại học Mỏ - Địa chất. Sau đó, ông lấy bằng thạc sĩ Khoa học dữ liệu tại Đại học Essex (Anh). Hiện ông là Chuyên viên Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Các bài viết đã đăng