Đào Khánh Chi

Đào Khánh Chi

Chuyên gia tuyển dụng

chidk@doanhnhanonline.com.vn

Bà Chi hiện đang là Giám đốc dịch vụ tuyển dụng và tư vấn tập đoànTalentnet khu vực phía Bắc. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, bà Chi phụ trách tư vấn nhân sự cao cấp cho ngành hàng FMCG và giám sát dịch vụ tìm kiếm nhân sự cho marketing/ tuyển dụng/ vận hành.

Các bài viết đã đăng