Lý Trường Chiến

Lý Trường Chiến

Chuyên gia tái cấu trúc

chienlt@doanhnhanonline.com.vn

Ông Chiến là chuyên gia cao cấp tư vấn tái cấu trúc, quản trị chiến lược và phát triển nguồn lực. Ông hiện đang giữ chức Chủ tịch Trí Tri Group và Phó ban cố vấn Hội đồng chuyên gia Hiệp hội Marketing Vietnam (VMA), và Phó viện trưởng phụ trách chuyên môn Viện Quản trị Chiến lược và Marketing (SMI). Ông từng tham gia tư vấn tái cấu trúc, quản trị hồi sinh và phát triển nhiều công ty như Trodicorp, Giấy Sài Gòn, Hồng Anh… và cố vấn marketing cho Unilever Vietnam.

Các bài viết đã đăng

Thế nào là “siêu nhân viên”?

Thế nào là “siêu nhân viên”?

Nếu dòng tiền là máu của doanh nghiệp thì đội ngũ nhân viên chính là xương sống. Làm thế nào để nhận biết và phát huy tối đa khả năng của những nhân tố “vàng” trong đội ngũ đó?

Tác giả