Bùi Đức Chính

Bùi Đức Chính

Tổng giám đốc công ty nhân lực BCC

chinhbd@doanhnhanonline.com.vn

Ông Chính là đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc CTCP Nhân lực BCC. Ông có 30 năm làm việc, nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị nhân sự và từng chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình về đào tạo quản lý, tư vấn xây dựng hệ thống quản trị nhân sự, hệ thống lương – thưởng… cho nhiều tập đoàn lớn.

Các bài viết đã đăng