Bùi Thành Đô

Bùi Thành Đô

Giám đốc sản phẩm của Five9 Vietnam

dobt@doanhnhanonline.com.vn

Ông Đô hiện đang là Phó chủ tịch và Giám đốc sản phẩm của Five9 Vietnam- doanh nghiệp phát triển các nền tảng công nghệ dựa trên AI và Big Data. Ông từng là trưởng nhóm truyền thông của MSP thuộc Microsoft Vietnam, nhà đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty công nghệ TechElite Inc, Giám đốc Kinh doanh của công ty Co- well Asia.

Các bài viết đã đăng

Xu hướng sử dụng công nghệ trong xây dựng thương hiệu nhân bản

Xu hướng sử dụng công nghệ trong xây dựng thương hiệu nhân bản

Trên hành trình xây dựng thương hiệu nhân bản, công nghệ sẽ như “cánh tay nối dài” mọi hoạt động của doanh nghiệp, khiến doanh nghiệp trở thành một người bạn thân luôn lắng nghe, thấu hiểu và sẵn sàng đáp ứng những mong muốn cá nhân của từng khách hàng vào đúng thời điểm nhất.

Tác giả and