Hoàng Trung Dũng

Hoàng Trung Dũng

Sáng lập Học viện Chiến lược và Nhân sự Kingsman

dunght@doanhnhanonline.com.vn

Ông Dũng có bằng tiến sỹ luật kinh tế tại đại học Tổng hợp Poitiers (Pháp). Ông từng tham gia vào công tác quản lý tại Maritime Bank và VID Holdings và đảm nhận vị trí giám đốc dự án tái cấu trúc ngân hàng TMCP Việt Á trước khi sáng lập Học viện Chiến lược và Nhân sự Kingsman.