Đỗ Thị Thu Hằng

Đỗ Thị Thu Hằng

Phó trưởng khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

hangdtt@doanhnhanonline.com.vn

PGS.TS Hằng là Phó trưởng khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời tham gia giảng dạy chính 3 môn: Tâm lý học báo chí, Lý thuyết truyền thông, Quan hệ công chúng. Bà là tác giả của hai cuốn sách chuyên khảo “PR - Công cụ phát triển báo chí” (NXB Trẻ, 2010), “ Tâm lý học ứng dụng trong nghề báo” (NXB Thông tấn, 2013).