Nguyễn Hữu Hiền

Nguyễn Hữu Hiền

Giám đốc Điều hành Creativa

hiennh@doanhnhanonlien.com.vn

Ông Hiền hiện đang là Giám đốc Điều hành Công ty Công nghệ và Truyền thông Trực tuyến Creativa, đồng thời là Giám đốc Công nghệ tập đoàn truyền thông Lê (Le Group). Ông đã có 15 năm làm việc trong ngành CNTT, từng là Giám đốc phát triển sản phẩm của công ty viễn thông Yotel, giám đốc Công nghệ của BraveBits JSC, công ty chuyên phát triển các nền tảng website Joomla và Wordpress.