Nguyễn Huy Hoàng

Nguyễn Huy Hoàng

Tổng giám đốc BMSGROUP Global

hoangnh@doanhnhanonline.com.vn

Ông Hoàng là Giám đốc trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Khoa học Quản trị (GES), đồng thời là Tổng giám đốc công ty tư vấn nhân sự BMSGROUP Global. Ông Hoàng có nhiều năm triển khai các dịch vụ tư vấn đánh giá mô hình tổ chức, chương trình nhân sự cho nhiều tập đoàn và tổ chức.

Các bài viết đã đăng