Phạm Ngọc Huy

Phạm Ngọc Huy

Giám đốc chương trình đầu tư Accelerator

huypn@doanhnhanonline.com.vn

Ông Huy hiện là Giám đốc chương trình đầu tư Accelerator và Cố vấn tại Quỹ đầu tư Vietnam Silicon Valley - Quỹ đầu tư và ươm tạo start-up lớn tại Việt Nam, với hơn 70 start-up đã được đầu tư, có thể kể đến một vài ví dụ như Base.vn, Lozi, SchoolBus, Ship60, Hachi, True Juice, Minet...

Các bài viết đã đăng