Jose Luis Narvaez

Jose Luis Narvaez

Giám đốc nhà máy United Pharma Việt Nam

jose@doanhnhanonline.com.vn

Ông Narvaez hiện đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc nhà máy tại công ty TNHH United Pharma Việt Nam và là một người thúc đẩy ứng dụng phương pháp Lean trong sản xuất dược phẩm nhiều năm nay. Trước đó, ông từng giữ chức Giám đốc Sản xuất tại Batex Healthcare (Philippines) và Chuyên viên kỹ thuật về nghiên cứu và phát triển sản xuất tại Bright Future Pharmaceutical Lab. Ltd (Hong Kong, TQ).

Các bài viết đã đăng

Ứng dụng thành công LEAN từ sản xuất tới kinh doanh

Ứng dụng thành công LEAN từ sản xuất tới kinh doanh

Nguyên tắc sản xuất và quản trị tinh gọn (Lean) không phải là một khái niệm mới. Gần 20 năm sau khi được nhóm tác giả Daniel Jones, James Womack và Daniel Roos đến từ Đại học MIT (Mỹ) đặt tên trong cuốn sách Cỗ máy làm thay đổi thế giới (The Machine that Changed the World) cho tới nay, Lean vẫn được coi là một trong những phương pháp quản trị doanh nghiệp hiệu quả nhằm tinh gọn hóa dây chuyền sản xuất, giảm thiểu lãng phí và gia tăng hiệu quả kinh doanh. Tuy vậy, dù nhiều doanh nghiệp đã thử ứng dụng phương pháp Lean, nhưng không có mấy người thực sự thành công. Nguyên nhân chủ yếu là do không biết bắt đầu từ đâu, làm như thế nào hoặc đo lường xem mình đã thực hiện tinh gọn đúng hay chưa.

Tác giả and