Nguyễn Văn Khoa

Nguyễn Văn Khoa

Giám đốc Điều hành CTCP Hệ thống Thông tin FPT (FIS)

khoanv@doanhnhanonline.com.vn

Ông Khoa hiện đang là Giám đốc Điều hành CTCP Hệ thống Thông tin FPT (FPT Information System), một trong những thành viên lớn nhất của tập đoàn FPT.Gia nhập tập đoàn FPT từ năm 1997, ông hiện đang là thế hệ lãnh đạo thứ hai của tập đoàn. Trong 20 năm làm việc tại đây, ông từng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Viễn thông FPT Telecom và Phó giám đốc tập đoàn FPT.

Các bài viết đã đăng