Phạm Huyền Kiêu

Phạm Huyền Kiêu

Đồng sáng lập Tổ chức Liên minh Thiết kế châu Á

kieuph@doanhnhanonline.com.vn

Tốt nghiệp đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, với trên 20 năm kinh nghiệm, ông Kiêu được biết đến là một chuyên gia đầu ngành về sáng tạo và quản trị thương hiệu. Ông là một trong 12 nhà đồng sáng lập Tổ chức Liên minh Thiết kế châu Á - tập hợp các nhà tư vấn thiết kế thương hiệu hàng đầu tại 11 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, đồng thời là nhà sáng lập Hội đồng cố vấn quốc tế tạp chí thiết kế POOL (Ấn Độ).

Các bài viết đã đăng