Đặng Văn Kỳ

Đặng Văn Kỳ

Giám đốc tư vấn CTCP Hyperlogy Corporation

kydv@doanhnhanonline.com.vn

Ông Kỳ hiện đang là Giám đốc tư vấn CTCP Hyperlogy Corporation – đơn vị cung cấp phần mềm quản trị nâng cao hiệu suất cho doanh nghiệp. Ông từng tham gia tư vấn, triển khai đào tạo giải pháp quản trị hiệu suất cho nhiều doanh nghiệp như CTCP Sài Gòn Food, công ty Trực thăng miền Nam, CTCP Rạng Đông…

Các bài viết đã đăng