Nguyễn Trịnh Khánh Linh

Nguyễn Trịnh Khánh Linh

Chủ tịch và Tổng giám đốc Dale Carnegie Việt Nam

linhntk@doanhnhanonline.com.vn

Bà Linh đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch và Tổng giám đốc Dale Carnegie Việt Nam. Bà có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, tư vấn, marketing, huấn luyện đào tạo với cương vị là lãnh đạo, chuyên gia tư vấn quản trị, chiến lược và cố vấn thực tiễn. Bên cạnh đó, bà còn trực tiếp phát triển, huấn luyện và chứng nhận cho các chuyên gia huấn luyện của Dale Carnegie ở Việt Nam trong vai trò là một Master Trainer của Dale Carnegie toàn cầu.

Các bài viết đã đăng