Mauro Gasparotti

Mauro Gasparotti

Giám đốc Savills Hotels, châu Á - Thái Bình Dương

mg@doanhnhanonline.com.vn

Ông Gasparotti đảm nhiệm chức vụ Giám đốc của bộ phận Savills Hotels, châu Á Thái Bình Dương, phụ trách khu vực các nước Đông Nam Á. Bên cạnh mảng phát triển kinh doanh, ông còn sở hữu chuyên môn trong lĩnh vực đầu tư và tư vấn khách sạn, nghiên cứu khả thi, phân tích dòng vốn, thị trường, tư vấn dự án và lựa chọn đơn vị vận hành. Ông lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, chuyên ngành chiến lược kinh doanh quốc tế, đại học Newcastle (Úc); nhận chứng nhận chuyên ngành đầu tư khách sạn, quản lý bất động sản, đại học Cornell (Mỹ); thạc sĩ khoa học tại đại học Parma (Ý). Trước khi gia nhập Savills, ông Gasparotti giữ các vị trí quan trọng tại CBRE, Ernst & Young.

Các bài viết đã đăng