Hoàng Đức Minh

Giám đốc chương trình khởi nghiệp ThinkZone Accelerator

minhhd@doanhnhanonline.com.vn

Ông Minh hiện đang là Giám đốc chương trình khởi nghiệp ThinkZone Accelerator, thuộc hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ThinkZone. Ông đồng thời tham gia các hoạt động đào tạo, huấn luyện, hỗ trợ gọi vốn khác như khác như Innovation Lab - đào tạo, huấn luyện về khởi nghiệp và ThinkZone Ventures – các hoạt động hỗ trợ gọi vốn.

Các bài viết đã đăng

5 lý do khiến start-up và tập đoàn lớn đòi hỏi cách thức quản trị riêng biệt

5 lý do khiến start-up và tập đoàn lớn đòi hỏi cách thức quản trị riêng biệt

Các start-up khi mới thành lập, chắc hẳn đều mang tham vọng phát triển thành một doanh nghiệp lớn. Ngược lại, các công ty lớn (corporate) đang trên đà phát triển ổn định, hẳn vẫn mong muốn giữ lại và phát huy tinh thần start-up bởi những điểm tích cực của nó. Tuy nhiên, những khác biệt rõ ràng từ quy mô, cấu trúc, tinh thần làm việc sẽ đòi hỏi tư tưởng lãnh đạo và cách thức quản trị riêng biệt. Khác từ việc lựa chọn nhân sự, cách truyền động lực nhân viên đến hệ thống quản trị và các giá trị nền tảng của doanh nghiệp. 

Tác giả and