Phan Huy Nam

Phan Huy Nam

Chuyên gia nhân sự

namph@doanhnhanonline.com.vn

Ông Nam có hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực với vai trò giám đốc nhân sự/giám đốc phát triển tổ chức tại các công ty Tecomen Group, E Group, Giovanni Group, Ahead Indochina, Systech Corp. Ông đồng thời là một chuyên gia tư vấn trên các mảng chiến lược và hệ thống nhân sự tổng thể, cũng như triển khai nghiệp vụ như kỹ năng lãnh đạo, văn hóa gắn kết, tạo động lực, hoạch định và kiểm soát công việc,…

Các bài viết đã đăng