Phan Huy Nam

Phan Huy Nam

Chuyên gia nhân sự

namph@doanhnhanonline.com.vn

Ông Nam là chuyên gia về hoạch định, quản trị thực thi chiến lược áp dụng BSC KPI và xây dựng hệ thống quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực với vai trò giám đốc nhân sự/giám đốc phát triển tổ chức tại các công ty Tecomen Group, E Group, Giovanni Group, Ahead Indochina, Systech Corp. Hiện ông Nam là Giám đốc CTCP Giá trị Cộng đồng SSKPI.

Các bài viết đã đăng

Đừng quên hiệu quả bên trong!

Đừng quên hiệu quả bên trong!

Nhiều doanh nghiệp thường mải mê với các bài toán bên ngoài như thị trường, khách hàng, đối thủ mà quên mất rằng hiệu quả bên trong mới là nguyên nhân và giải pháp cốt lõi (mô hình Balance Scorecard) đảm bảo tính bền vững.

Tác giả