Nguyễn Đình Thành

Nguyễn Đình Thành

Đồng sáng lập Elite PR School

thanh.nguyendinh@gmail.com

Ông Thành tốt nghiệp thạc sỹ Quản trị Văn hóa tại đại học Paris Dauphine (Pháp). Ông từng làm việc tại các tổ chức/công ty: NEM NEW, Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội L’ESPACE, Sofitel Legend Metropole Hà Nội, Sovico Holdings, Le Bros. Ngoài ra, ông còn là đồng sáng lập Elite PR School, Giám đốc tư vấn tại Sunshine Holding, chuyên gia tư vấn CSCI Indochina Group.

Các bài viết đã đăng