Nguyễn Hữu Thụ

Nguyễn Hữu Thụ

Trưởng bộ môn Tâm lý học Quản trị Kinh doanh

thunh@doanhnhanonline.com.vn

GS.TS Thụ hiện là trưởng bộ môn Tâm lý học Quản trị Kinh doanh tại khoa Tâm lý học của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ông theo học chuyên ngành Tâm lý học Đại học tổng hợp Rostov trên sông Đông và làm nghiên cứu sinh tại Đại học tổng hợp Leningrad (Liên Xô). Ông là tác giả của nhiều cuốn sách và công trình khoa học như: “Tâm lý học quản lý” (NXB ĐHQGHN, 2016), “Tính sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệp” (đồng tác giả, NXB ĐHQGHN, 2013), “Những vấn đề cơ bản của tâm lý học quản trị kinh doanh” (ĐHQGHN, 2004-2005), “Tính tích cực của người lao động trong các doanh nghiệp” (Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia).