Nguyễn Văn Trung

Nguyễn Văn Trung

Tổng quản lý tạp chí Doanh Nhân

trungnv@lemediavn.com

Ông Trung được đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và tài chính - ngân hàng, bước vào lĩnh vực báo chí từ năm 2003. Trong vai trò là người đứng đầu tạp chí Doanh Nhân, ông cùng các cộng sự xây dựng tờ báo theo định hướng trở thành một cuốn cẩm nang về quản trị, đồng thời phát triển các mô hình báo chí đa phương tiện trên mạng.

Các bài viết đã đăng