Phạm Ngọc Tuấn

Phạm Ngọc Tuấn

Chủ tịch Viện phát triển quản trị và công nghệ mới (IMT)

tuanpn@doanhnhanonline.com

Ông Tuấn là Chủ tịch Viện phát triển quản trị và công nghệ mới (iMT), đồng thời là Chủ tịch Cộng đồng tu nghiệp sinh AOTS Việt Nam (AVAS). Ông có hơn 40 năm kinh nghiệm tại các vị trí quản trị khác nhau ở các công ty Việt Nam cũng như công ty đa quốc gia. Ngoài ra, ông còn tham gia vào công tác tư vấn và huấn luyện cho nhiều doanh nghiệp về quản trị chiến lược và quản trị sản xuất. Ông Tuấn có bằng Tiến sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Bulakan State University) và bằng Thạc sỹ về Quản lý tại Đại học Solvay Business Scholl (Bỉ).

Các bài viết đã đăng

Thực hành vòng kiểm soát chất lượng trong doanh nghiệp

Thực hành vòng kiểm soát chất lượng trong doanh nghiệp

Cùng chung nguồn gốc và mục tiêu với hàng lọat những nguyên tắc, mô hình, phương thức quản lý sản xuất và quản trị doanh nghiệp theo phong cách Nhật Bản như 5S, Kaizen, Lean, khái niệm vòng kiểm soát chất lượng (Quality Control Circle/QCC), hay đôi khi được gọi là ngắn là vòng chất lượng, là một công cụ hỗ trợ và thúc đẩy nâng cao hiệu quả.

Tác giả