Đặng Thanh Vân

Đặng Thanh Vân

Sáng lập viên Thanhs

vandt@doanhnhanonline.com.vn

Bà Vân là sáng lập viên và Chủ tịch HĐQT CTCP Thương hiệu và Quản trị Thanhs. Bà có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Bà Vân lấy bằng thạc sỹ kinh tế tại đại học Quốc gia Hà Nội.

Các bài viết đã đăng