Đinh Thị Hồng Vân

Đinh Thị Hồng Vân

Trưởng phòng Y sinh, ITS Việt Nam

vandth@doanhnhanonline.com.vn

Bà Vân có bằng thạc sỹ chuyên ngành y học phân tử tại Đại học Quốc gia Chonnam (Hàn Quốc). Bà hiện đang là Trưởng phòng Y sinh, phụ trách quản lý mảng bán hàng, ứng dụng kỹ thuật, hỗ trợ các dự án thầu của chi nhánh tập đoàn ITS tại Việt Nam. Bà Vân quản lý phân phối trên 20 thuơng hiệu y tế của Mỹ và châu Âu, trong đó có nhiều thương hiệu độc quyền phân phối như Abbott Molecular, Perkin Elmer, Harvard Apparatus,…