Trần Bằng Việt

Trần Bằng Việt

CEO Dong A Solutions

viettb@doanhnhanonline.com.vn

CEO Dong A Solutions là một chuyên gia tư vấn được từng đảm nhận nhiều vai trò chủ chốt tại các tập đoàn lớn như Tổng giám đốc Mai Linh Taxi, Phó TGĐ Le & Associates, Senior Manager TMA Solutions. Ông cũng đầu tư và tham gia quản trị nhiều doanh nghiệp. Ông đã và đang tham gia dẫn dắt nhiều câu lạc bộ và hiệp hội doanh nghiệp: Chủ tịch liên đoàn các nhà lãnh đạo và doanh nhân trẻ toàn cầu tại Việt Nam (JCI Vietnam); Tổng thư ký câu lạc bộ Quản trị và Khởi nghiệp.