Bảo Việt chi trả trên 1.000 tỷ đồng cổ tức năm 2013

Bảo Việt chi trả trên 1.000 tỷ đồng cổ tức năm 2013

DoanhNhanOnline – Tập đoàn Bảo Việt sẽ chi trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông 1.021 tỷ đồng bằng tiền mặt.  Tập đoàn Bảo Việt (mã CK: BVH) mới đây đã công bố sẽ chi trả cổ tức năm...

Tin tức Tác giả and

DoanhNhanOnline – Tập đoàn Bảo Việt sẽ chi trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông 1.021 tỷ đồng bằng tiền mặt. 
Tập đoàn Bảo Việt (mã CK: BVH) mới đây đã công bố sẽ chi trả cổ tức năm tài chính 2013 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 15% mệnh giá cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu).
Như vậy, tổng số tiền mà Tập đoàn Bảo Việt dành để chi trả cổ tức năm 2013 là 1.021 tỷ đồng. Thời gian bắt đầu thực hiện chi trả từ ngày 30/6/2014. 
Kể từ khi cổ phần hóa vào năm 2007 cho đến nay, Bảo Việt đã dành gần 5.000 tỷ đồng để chi trả cổ tức. Tỷ lệ cổ tức tăng dần qua các năm, cụ thể như sau: năm 2008: 10%; 2009: 11%; 2010 và 2011: 12%; 2012 và 2013: 15%.

Trong Quý I/2014, doanh thu hợp nhất của toàn Tập đoàn đạt 4.468 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm đạt 3.165 tỷ đồng, tăng 14,8%; Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 874 tỷ đồng, tăng 16,3%; Doanh thu từ hoạt động ngân hàng tăng 7,6% và hoạt động khác tăng 91,1%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 539 tỷ đồng, tăng trưởng 28,4%, hoàn thành 35,9% kế hoạch năm. Tại ngày 31/3/2014, Tập đoàn có tổng tài sản hợp nhất đạt 60.781 tỷ đồng, nguồn vốn chủ sở hữu 12.527 tỷ đồng.

PV

Bài viết liên quan