Bí mật tái cấu trúc

Bí mật tái cấu trúc

Nhà xuất bản Alpha Book đã chính thức ra mắt cuốn sách “Bí mật tái cấu trúc và mô hình kinh doanh” của nhà văn Bùi Xuân Phong. Một vài năm trở lại đây, đặc biệt trong bối cảnh nền...

Tin tức Tác giả

Nhà xuất bản Alpha Book đã chính thức ra mắt cuốn sách “Bí mật tái cấu trúc và mô hình kinh doanh” của nhà văn Bùi Xuân Phong.

Một vài năm trở lại đây, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng hòa nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu thì sức ép cạnh tranh và áp lực cải tổ ngày càng đè nặng lên các doanh nghiệp Việt. Chỉ những doanh nghiệp thực hiện quá trình tự đánh giá, xem xét tình hình hoạt động của công ty trong thời gian qua để tái cấu trúc công ty, cải tiến sản phẩm, dịch vụ thì mới có thể tìm ra hướng đi mới vượt qua khủng hoảng.

Hai nhà tư vấn kinh doanh Michael Hammer và James Champy đã cho rằng: “Tái cấu trúc là hoạt động xem xét và cấu trúc lại một phần, một số phần hay toàn bộ một tổ chức, đơn vị nào đó, mà ở đây thường là một công ty. Theo lý thuyết, ngoài việc thiết lập các mảng chức năng và xem xét các nhiệm vụ của từng bộ phận, chúng ta còn phải chú ý tới các quy trình hoàn thiện từ khâu nguyên liệu cho tới sản xuất, tiếp thị và phân phối”.

Hiểu rõ được điều này, tác giả Bùi Xuân Phong đã biên soạn ra “Bí mật tái cấu trúc và mô hình kinh doanh” – Cuốn sách đề xuất các mô hình kinh doanh và hướng tái cấu trúc phù hợp cho chính doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn đầy thách thức. Cuốn sách được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế triển khai tái cấu trúc doanh nghiệp của tác giả tại thị trường Việt Nam, đồng thời kết hợp lý thuyết hiện đại về quản trị và triển khai chiến lược.bi_mat_tai_cau_truc01

Bài viết liên quan