Các tổ chức rút tiền mặt qua tài khoản chịu phí 0,005%

Các tổ chức rút tiền mặt qua tài khoản chịu phí 0,005%

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký ban hành Thông tư số 35/2014/TT-NHNN Quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại NHNN. Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư gồm...

Tiền tệ Tác giả

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký ban hành Thông tư số 35/2014/TT-NHNN Quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại NHNN.

Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư gồm NHNN, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Khi rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại NHNN, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàngnước ngoài chịu mức phí rút tiền mặt là 0,005% trên số tiền rút.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN như Sở Giao dịch; NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Vụ Thanh toán.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2015.

Bài viết liên quan