Cần có lộ trình giảm thuế

Cần có lộ trình giảm thuế

DoanhNhanOnline – Tại phiên họp cho ý kiến về dự án Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất phương án giảm thuế TNDN 2% so với hiện nay, tức là...

Tin tức Tác giả and
DoanhNhanOnline – Tại phiên họp cho ý kiến về dự án Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất phương án giảm thuế TNDN 2% so với hiện nay, tức là về mức 23%.

Trong lúc các doanh nghiệp đang rất khó khăn, mức giảm thuế TNDN 2% ngay trong tức thời chưa hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp. Tất nhiên, nếu mức giảm sâu hơn sẽ hỗ trợ doanh nghiệp được nhiều hơn. Nhưng nhìn toàn diện vào bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang còn yếu, thuế là nguồn thu ngân sách lớn và cũng chịu ảnh hưởng của khó khăn kinh tế trong vài năm trở lại đây, việc xem xét giảm thuế phải cân đối nhiều mặt thì quyết định giảm thuế là tích cực, thể hiện thiện chí của chính phủ. Vấn đề là cần vực dậy và nâng cao hiệu quả của cả hệ thống, nếu làm nhanh quá sẽ mất cân đối với các bộ phận khác của nền kinh tế. Trước mắt, khó có thể giảm thuế sâu hơn nữa, nhưng đây là dấu hiệu bước đầu và cần có lộ trình ngắn hạn và trung hạn để điều chỉnh dần mức thuế TNDN xuống còn dưới 20%. Chẳng hạn, hiện tại giảm 2% còn 23%, sau 6 tháng sẽ giảm tiếp 3% và giữa năm sau tiếp tục giảm còn 15 – 16%. Với mức giảm sâu này sẽ tạo điều kiện, khuyến khích cho doanh nghiệp giữ lại một phần lợi nhuận để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Cần nói thêm rằng, việc đề xuất giảm 2%, nhưng đến năm 2014 mới bắt đầu áp dụng thì quá ít và quá chậm. Nếu đến năm 2014 mới áp dụng thì ít nhất phải giảm còn 20% và tiếp tục có lộ trình giảm tiếp mới khuyến khích đầu tư sản xuất kinh doanh, từ đó tăng nguồn thu, tạo động lực phát triển kinh tế./.

Ông Lý Trường Chiến, Chủ tịch Trí Tri Corp

Bài viết liên quan