Làm sao để hỏi đúng, hỏi "trúng" điều cần hỏi?

Làm sao để hỏi đúng, hỏi “trúng” điều cần hỏi?

02/12/2017 161 views

Trong cuộc sống thường ngày, hay trong công việc, học tập, có rất nhiều trường hợp chúng ta rơi vào tình trạng muốn hỏi một điều gì đấy nhưng lại không thể đưa ra câu hỏi đúng trọng tâm, hay không khai thác được hết