Chiến lược tăng trưởng thành công

Chiến lược tăng trưởng thành công

DoanhNhanOnline – Giải pháp cho đổi mới và sáng tạo; Tác giả: Clayton M. Christensen- Michael E. Raynor; NXB Đại học Kinh tế quốc dân- AlphaBooks; Giá 99.000 đồng. Quá trình tăng trưởng kinh tế luôn đòi hỏi phải có sự...

Doanh nhân Tác giả and
DoanhNhanOnline – Giải pháp cho đổi mới và sáng tạo; Tác giả: Clayton M. Christensen- Michael E. Raynor; NXB Đại học Kinh tế quốc dân- AlphaBooks; Giá 99.000 đồng.

Quá trình tăng trưởng kinh tế luôn đòi hỏi phải có sự thay đổi căn bản mà khi đó sáng tạo chính là nhân tố đóng vai trò chủ đạo, tạo ra những bước thay đổi đột phá. Chính sáng tạo sẽ dẫn dắt doanh nghiệp bước vào những giai đoạn mới. Quyển sách tập trung phân tích những yếu tố như: nhu cầu tăng trưởng; phương thức đánh bại đối thủ mạnh nhất; xác định lợi thế của doanh nghiệp, quy mô của doanh nghiệp; phương thức thoát khỏi quy luật hàng hóa phổ biến; quản lý quy trình phát triển chiến lược và vai trò của nhà điều hành cấp cao… Sách cũng dẫn chứng những trường hợp cụ thể bên cạnh những nguyên tắc được đúc kết có hệ thống. Dù sáng tạo là nhân tố trọng tâm nhất trong mọi sự thay đổi để tạo ra những phát triển mới, nhưng tác giả khá “tham lam” khi đề cập nhiều đến vấn đề quản trị. Dẫu vậy những thông tin này vẫn có giá trị cao và cần thiết cho những ai quan tâm đến đổi mới sáng tạo.

Bài viết liên quan

Bác sỹ doanh nhân

Là một bác sỹ có kinh nghiệm lâu năm tại Mỹ, vào năm 2008, bác sỹ Nam Trân quyết định về Việt Nam, mong muốn đóng góp thiết thực cho cộng đồng và đất nước bằng những kiến thức, kinh nghiệm và phương pháp điều trị hiệu quả nhất.

Doanh nhânNgười đăng Doanh nhan

Ban biên tập lựa chọn

       

Video