Chính sách luân chuyển nhân tài nội bộ và nguyên tắc thực thi 5P

Chính sách luân chuyển nhân tài nội bộ và nguyên tắc thực thi 5P

Để xây dựng chính sách luân chuyển nhân sự nội bộ một cách hiệu quả nhất, Moon Won, Phó Chủ tịch Mảng Ứng dụng, Oracle ASEAN, chia sẻ năm nguyên tắc cơ bản 5P. Có một sự thật không thể...

Nhà tư vấn Tác giả

Để xây dựng chính sách luân chuyển nhân sự nội bộ một cách hiệu quả nhất, Moon Won, Phó Chủ tịch Mảng Ứng dụng, Oracle ASEAN, chia sẻ năm nguyên tắc cơ bản 5P.

Có một sự thật không thể phủ nhận rằng, nhân sự giỏi thường hiếm khi cam kết gắn bó lâu dài nếu không nhìn thấy trước một tương lai hứa hẹn ở tổ chức nơi họ đang công tác. Để xây dựng được một chiến lược quản trị nhân tài nhằm giữ chân và gắn kết họ với doanh nghiệp, một chương trình luân chuyển nhân tài hiệu quả có thể giúp họ nâng cao giá trị của nguồn nhân lực xuyên suốt tổ chức. Điều đáng nói nhất là công tác luân chuyển nhân viên nội bộ có chi phí thấp hơn, triển khai nhân sự nhanh hơn – là những lợi thế so với quy trình tuyển dụng nhân sự từ bên ngoài.

“Luân chuyển nhân tài” là công tác sắp xếp nhân viên từ vị trí này sang vị trí khác trong cùng một tổ chức, là một phần của chiến lược quản trị nhân sự, cho phép các nhà quản trị hợp nhất công tác thu hút nhân tài, cải thiện hiệu suất làm việc và và lên kế hoạch nhân sự cũng như phát huy năng lực của người lao động. Công việc này đòi hỏi rất nhiều sáng kiến và giải pháp, tất cả đều hướng đến mục tiêu là tạo điều kiện tốt nhất cho các nhân tài tỏa sáng.

Luân chuyển nhân tài nội bộ “5P”

Công tác tái cơ cấu nhân sự đòi hỏi khả năng tiếp cận “quản trị nhân tài thông minh”, cụ thể là xác định kỹ năng và nguyện vọng của các ứng viên, phù hợp với yêu cầu về mặt kỹ năng của những vị trí cần tuyển dụng. Để xây dựng chính sách luân chuyển nhân sự nội bộ một cách hiệu quả nhất, cần tuân thủ năm nguyên tắc cơ bản sau:

  1. Purpose Clarity – Xác định rõ mục đích: Các doanh nghiệp trước hết cần xác định rõ ràng những mục tiêu về tổng thể cấu trúc, chính sách và quy trình quản trị nhân lực, sau đó gắn kết chặt chẽ và trực tiếp vào các mục tiêu kinh doanh cũng như không được bỏ qua những ảnh hưởng về tài chính.
  2. Policy Guidlines – Xây dựng chính sách cụ thể: Doanh nghiệp cần phải dựa vào mục tiêu kinh doanh trong quản trị nhân tài để xây dựng những chính sách cụ thể, thống nhất, kèm theo hướng dẫn thực thi đơn giản, dành cho cán bộ nhân sự và nhân viên. Những chính sách này sẽ giúp định hướng cách thức tổ chức nhân sự tại các phòng ban, xác định thời điểm và phương thức các ứng viên có thể nộp hồ sơ vào các vị trí, và bất kỳ sự liên kết nội bộ giữa công tác luân chuyển nhân sự nội bộ và các sáng kiến nhân sự khác.
  3. 3. Process Design – Thiết kế quy trình thực thi: Những chính sách kinh doanh liên quan đến luân chuyển nhân sự nội bộ sẽ được thực thi thông qua quá trình truyền tải thông tin tới nhân viên về các cơ hội công việc nội bộ cũng như cung cấp cho các nhà quản lý nhân sự những hồ sơ của các ứng viên thích hợp, và quản lý quy trình thu hút nhân tài. Cụ thể, rất nhiều tổ chức sử dụng mạng nội bộ để đăng tải thông tin và nhận đơn ứng tuyển từ nhân viên. Thông qua các trang mạng nội bộ, nhân viên có thể tự truy cập và tiếp cận đến những cơ hội nghề nghiệp hiện có ngay trong tổ chức họ đang công tác. Bộ phận nhân sự và tuyển dụng cũng cần có khả năng chủ động truy cập để tìm kiếm và chọn lọc những ứng viên phù hợp trong nội bộ doanh nghiệp.
  4. Platform Capability – Nền tảng công nghệ: Bên cạnh việc xây dựng những chuẩn mực chặt chẽ cho nội bộ tổ chức, một kế hoạch cụ thể về công tác chuyển giao công việc và các cơ hội thăng tiến sẽ tạo thêm động lực để nhân tài gắn kết cùng doanh nghiệp. Là một nhân tố chiến lược trong quản trị nhân tài, các ứng dụng về công nghệ quản trị nhân sự có thể cung cấp một nền tảng có khả năng kết nối nhân sự nội bộ với công tác quản lý hiệu suất lao động và kế hoạch phát triển nhân sự kế thừa. Nền tảng này được tích hợp từ kho dữ liệu về hồ sơ của nhân viên như chức năng, vị trí của công việc, thư viện kỹ năng và kế hoạch nguồn nhân lực.
  5. Performance Measurement Đo lường hiệu quả công việc: Những chính sách và quy trình kể trên sẽ tạo ra kho dữ liệu nhân sự mà sau đó chúng sẽ được sử dụng để theo dõi hiệu quả công việc của nhân viên và đánh giá tính hiệu quả của chính sách luân chuyển nhân sự hiện hành trong doanh nghiệp.

Để xây dựng chính sách luân chuyển nhân tài thành công, các tổ chức cần hiểu những tác động tài chính của nó đối với tổ chức doanh nghiệp, truyền tải rõ ràng, mạch lạc nội dung thực thi chính sách trong doanh nghiệp, tạo động lực cho nhân viên thông qua một văn hóa doanh nghiệp dễ tiếp thu và thực hiện trên một nền tảng công nghệ và quy trình vững chắc. Bằng cách sử dụng nhân tài chất lượng, tổ chức có thể tạo ra môi trường khuyến khích sự sáng tạo, tăng năng suất và làm gia tăng giá trị cho cổ đông.

Ban biên tập lựa chọn

       

Video