Cổ đông VietinBank chọn BTMU là đối tác chiến lược

DoanhNhanOnline – Ngày 26/2, tại Hà Nội, Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức cuộc họp  đại hội cổ đông bất thường. 100% cổ đông của VietinBank – Mã CK: CTG tham dự đã phê duyệt việc lựa chọn Ngân...

Tin trong nước Tác giả and
DoanhNhanOnline – Ngày 26/2, tại Hà Nội, Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức cuộc họp  đại hội cổ đông bất thường. 100% cổ đông của VietinBank – Mã CK: CTG tham dự đã phê duyệt việc lựa chọn Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) của Nhật Bản làm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Cụ thể, VietinBank sẽ phát hành gần 644,4 triệu cổ phiếu cho BTMU, tỷ lệ 19,73% với giá 24.000 đồng/cổ phần.

Thời điểm phát hành dự kiến quý I hoặc quý II/2013. Tổng số tiền thu về từ đợt phát hành là hơn 15.465,3 tỷ đồng.

Như vậy, Hội đồng quản trị VietinBank sẽ có sự tham gia của 2 thành viên trực thuộc BTMU, trong đó có một thành viên thường trực.

Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank Phạm Huy Hùng cho biết 2 thành viên này sẽ trực tiếp và thường xuyên tham gia vào việc điều hành những công việc của ngân hàng. BTMU sẽ thanh toán toàn bộ tiền mua cổ phiếu bằng tiền mặt, không bao gồm chi phí kỹ thuật hay hỗ trợ gì khác.

“BTMU sẽ chuyển toàn bộ 743 triệu USD bằng tiền mặt (khoảng 15.465 tỷ đồng) về Việt Nam. Việc cam kết hỗ trợ kỹ thuật được thực hiện bằng hợp đồng riêng chứ không đi kèm,” ông Hùng nói.

Sau khi phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược, vốn điều lệ của VietinBank dự kiến tăng từ 26.217 tỷ đồng lên 32.661 tỷ đồng.

Với nguồn vốn tăng thêm này, VietinBank sẽ tiếp tục tăng cường vốn cho tín dụng; mở rộng mạng lưới kinh doanh ở trong và ngoài nước; đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, phát triển dịch vụ mới; mở rộng hoạt động đầu tư, liên doanh, góp vốn…

Sau thương vụ này, cơ cấu cổ đông của VietinBank là cổ đông nhà nước chiếm tỷ lệ 64,46%, cổ đông chiến lược nước ngoài (BTMU) chiếm tỷ lệ 19,73%; IFC và người có liên quan chiếm tỷ lệ 8,03% (giảm từ 10%) và cổ đông khác chiếm 7,78% (giảm từ 9,69%).

Năm 2013, một số chỉ tiêu kế hoạch chính của VietinBank dự kiến như sau: Tổng tài sản tăng 13% so với 2012; tổng nguồn vốn huy động tăng 10%; tổng dư nợ và đầu tư tăng 13%; vốn chủ sở hữu tăng 55%; lợi nhuận hợp nhất tăng 5%; tỷ lệ ROE từ 15 -18%; tỷ lệ ROA 1.5 -1.8%; tỷ lệ an toàn vốn trên 10%./.

Theo Minh Thúy
Vietnam+

Bài viết liên quan