Công bố kết quả khảo sát lương 2015

Công bố kết quả khảo sát lương 2015

Ngày 6 và 8/10/2015, Talentnet và Mercer, công ty tư vấn nhân sự hàng đầu thế giới cùng công bố kết quả khảo sát lương Việt Nam năm 2015. Buổi báo cáo sẽ cung cấp thông tin về tỷ lệ...

Ngày 6 và 8/10/2015, Talentnet và Mercer, công ty tư vấn nhân sự hàng đầu thế giới cùng công bố kết quả khảo sát lương Việt Nam năm 2015.

Buổi báo cáo sẽ cung cấp thông tin về tỷ lệ tăng lương, thưởng; phúc lợi phổ biến; phụ cấp cho từng cấp bậc, ngành nghề và các thông tin khác liên quan đến xu hướng nhân sự tại thị trường Việt Nam.

Với 520 công ty nước ngoài và Việt Nam tham gia cung cấp thông tin về dữ liệu lương thưởng của hơn 209.448 nhân viên, báo cáo khảo sát lương của Mercer và Talentnet được xem là nguồn cơ sở dữ liệu lương thưởng lớn nhất và chi tiết nhất tại thị trường Việt Nam.

Đây là năm thứ 16 liên tiếp Mercer thực hiện khảo sát lương và phúc lợi tại Việt Nam.

Bài viết liên quan

Ban biên tập lựa chọn

       

Video