Cung cấp 15 triệu cây cà phê giống cho nông dân Tây Nguyên

Cung cấp 15 triệu cây cà phê giống cho nông dân Tây Nguyên

Tổng kết 5 năm hợp tác thực hiện chương trình phát triển cà phê bền vững tại Việt Nam, Nestlé Việt Nam và Viện khoa học Nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) đã phân phối trên 15 triệu cây giống...

Tin tức Tác giả

Tổng kết 5 năm hợp tác thực hiện chương trình phát triển cà phê bền vững tại Việt Nam, Nestlé Việt Nam và Viện khoa học Nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) đã phân phối trên 15 triệu cây giống tới nông dân khu vực Tây Nguyên.

Trong 5 năm qua (2011-2016), phối hợp với WASI, Nestlé đã phân phối hơn 15 triệu giống cây cà phê kháng bệnh cho năng suất cao (trong đó vườn ươm của Viện là trên 4 triệu cây) cho nông dân, góp phần vào hoạt động tái canh vườn cà phê già cỗi.

Với sự hỗ trợ về tài chính của Nestlé, WASI đã xây dựng các phòng thí nghiệm, lắp đặt các thiết bị hiện đại cho vườn ươm để sản xuất các loại giống tốt, kháng sâu bệnh, năng suất cao; xây dựng các mô hình vườn mẫu để nông dân đến tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm và áp dụng tại vườn của mình…

Hiện nay, Nestlé là doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên và duy nhất hợp tác với WASI nhằm triển khai trực tiếp các hoạt động về nghiên cứu, phát triển và chuyển giao kỹ thuật về phát triển cà phê bền vững mang lại hiệu quả thiết thực cho người nông dân trồng cà phê.

Bài viết liên quan