Đất Xanh chuẩn bị tăng vốn lên 1.250 tỷ đồng

Đất Xanh chuẩn bị tăng vốn lên 1.250 tỷ đồng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG) đã thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Tin trong nước Tác giả and

DoanhNhanOnline – Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG) đã thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Theo đó, DXG sẽ phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn từ 750 tỷ đồng lên 1.250 tỷ đồng. Trong đó 5,25 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013; 18,75 triệu cổ phiếu bán cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 4:1. Đồng thời, DXG cũng chào bán 25,7 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và 300.000 cổ phiếu ESOP. Nguồn tiền thu được sẽ bổ sung vốn thực hiện 2 dự án Riverside Garden (Thủ Đức) và Green City (quận 9).

Giản Phúc

Bài viết liên quan

Ban biên tập lựa chọn

       

Video