Đổi hàng tồn lấy tín dụng

Đổi hàng tồn lấy tín dụng

DoanhNhanOnline – Công ty Cung cấp giải pháp Trao đổi hàng hóa dịch vụ Việt Nam (Corporate Barter Solutions Vietnam – CBSV) là mô hình trao đổi sản phẩm dịch vụ đầu tiên tại Việt Nam quản lý giao dịch...

Chuyện kinh doanh Tác giả and
DoanhNhanOnline – Công ty Cung cấp giải pháp Trao đổi hàng hóa dịch vụ Việt Nam (Corporate Barter Solutions Vietnam – CBSV) là mô hình trao đổi sản phẩm dịch vụ đầu tiên tại Việt Nam quản lý giao dịch bằng phần mềm hiện đại của Mỹ.
Khái niệm mới về đổi sản phẩm, dịch vụ

Giải pháp mà CBSV đưa ra là dùng sản phẩm do mình làm ra đổi lấy những sản phẩm, dịch vụ khác mà mình cần.

Việc trao đổi sản phẩm cho phép các công ty chuyển đổi những tài sản hoạt động không hiệu quả thành tài sản có giá trị để sử dụng chúng thay thế tiền mặt mua sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp cần trong quá trình kinh doanh và phát triển. Doanh nghiệp có thể bán những sản phẩm cho CBSV để lấy giá trị thương mại trade credits – là đồng tiền mã hóa trong hệ thống phần mềm giao dịch của CBSV – ở một mức giá cao hơn rất nhiều so với thông qua thanh lý bắt buộc.

Lợi ích khi tham gia đổi hàng

Thông qua việc giao dịch có hệ thống và trên phần mềm hiện đại của CBSV, doanh nghiệp có tài sản chưa được sử dụng hết hoặc sản phẩm sản xuất dư có khả năng hỏng hóc hoặc cần chi phí hoạt động thường xuyên, có thể sử dụng mô hình trao đổi sản phẩm này để gia tăng hiệu quả hoạt động của công ty.

Các công ty có thể bán hàng sản xuất dư cho một thành viên khác để đổi lấy giá trị thương mại và sau đó sử dụng những giá trị thương mại đó để mua các sản phẩm dịch vụ như marketing, giải trí, du lịch, chi phí vốn hoặc tạo ra những chương trình khuyến khích nhân viên trong công ty. Các doanh nghiệp là thành viên của CBSV nhận được giá trị thương mại trong tài khoản của họ. Sau đó họ dùng giá trị thương mại trong tài khoản để mua hàng hóa và dịch vụ từ các thành viên khác, không bắt buộc phải mua từ những người mà họ bán cho và ngược lại.

Mô hình trao đổi dùng giá bán lẻ đem lại khả năng thu lợi lớn cho doanh nghiệp vì chi phí biến đổi để sản xuất ra sản phẩm dịch vụ không nhiều. Không tính chi phí cố định (lương, thuê văn phòng, điện, nước, điện thoại…) khi trao đổi, vì dù sao doanh nghiệp cũng phải mở cửa kinh doanh, cho dù có khách hàng hay không. CBSV cung cấp những giải pháp đặt hàng dựa trên nhu cầu của từng khách hàng, mang đến cho doanh nghiệp những khách hàng mới. Khi doanh nghiệp cần sản phẩm hoặc dịch vụ, nhưng lại muốn bảo tồn tiền mặt và trả bằng những sản phẩm và dịch vụ mình có, việc gia nhập CBSV sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những giao dịch trên.

Làm thế nào để được quyền giao dịch?

Trở thành thành viên của CBSV, doanh nghiệp không mất phí gia nhập, chỉ cần ký thỏa thuận thành viên, không mất phí tạo và duy trì tài khoản. Trong thỏa thuận thành viên quy định 3 điều kiện: sản phẩm và giá trị sản phẩm đưa vào sân chơi CBSV; cần những sản phẩm dịch vụ gì từ CBSV; hoa hồng mỗi giao dịch mua trả cho CBSV.

Hệ thống trao đổi sản phẩm dịch vụ của CBSV là không giới hạn, tập trung chủ yếu ở các ngành sản xuất, nhà bán sỉ, các cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, khách sạn, luật, bất động sản, nhà tài trợ, in ấn, truyền thông, mỹ phẩm… Được biết, hiện đã có khoảng 30 sản phẩm dịch vụ trong hệ thống của CBSV.

Phương Nam

Bài viết liên quan