Đường Biên Hòa sáp nhập mía đường Thành Thành Công Tây Ninh

Đường Biên Hòa sáp nhập mía đường Thành Thành Công Tây Ninh

Đại hội cổ đông bất thường niên độ 2016-2017 của Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (HoSE: SBT) mới đây đã thông qua phương án sáp nhập, hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu...

Tin tức Tác giả

Đại hội cổ đông bất thường niên độ 2016-2017 của Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (HoSE: SBT) mới đây đã thông qua phương án sáp nhập, hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa (HoSE: BHS).

Theo đó, sau khi sáp nhập, SBT sẽ sở hữu 100% vốn BHS bằng cách phát hành thêm cổ phiếu SBT để hoán đổi lấy toàn bộ cổ phiếu BHS đang lưu hành. Tỷ lệ hoán đổi được xác định là 1:1,02, tức 1 cổ phiếu BHS đổi lấy 1,02 cổ phiếu SBT. Số lượng cổ phần SBT dự kiến phát hành để hoán đổi là 303,8 triệu cổ phiếu, đồng nghĩa với vốn điều lệ SBT sau nhận sáp nhập sẽ tăng thêm 3.038 tỷ đồng.

Sau hợp nhất, BHS sẽ đăng ký chuyển đổi thành loại hình Công ty TNHH một thành viên với việc SBT là chủ sở hữu duy nhất 100% vốn có tên gọi là Công ty TNHH một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai. Đồng thời, SBT và BHS vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước sáp nhập.

Dự kiến doanh thu hợp nhất sau sáp nhập của SBT là 8.353 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 674 tỷ đồng. Riêng chỉ tiêu với BHS là doanh thu thuần 4.688 tỷ và lãi trước thuế 323 tỷ đồng. Tổng tài sản của SBT sẽ lên đến gần 14.677 tỷ đồng và vốn điều lệ tăng lên 5.570 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp lớn nhất ngành đường với thị phần chiếm khoảng 30%.

Trong đó, vùng nguyên liệu sau sáp nhập là 49.000 ha, chiếm 16% cả nước. Sản lượng mía là 34.000.000 tấn, bằng 22% tổng sản lượng cả nước. Năng lực sản xuất cũng tăng lên. Sau khi sáp nhập, công ty sẽ có 8 nhà máy và công suất ép mía sẽ bằng 20% toàn quốc. Với đặc thù yếu tố nguyên liệu chiếm đến trên 80% giá thành sản xuất, đây được xem là động thái tích cực của ngành đường TTC, nhằm nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa ngành đường Việt Nam và một số quốc gia trong khu vực.

Lê Dung tốt nghiệp khoa Báo chí - Truyền thông Trường ĐH KHXH & NV Tp.HCM và đã có 10 năm kinh nghiệm làm báo, chuyên lĩnh vực kinh doanh. Gia nhập Doanh Nhân từ năm 2014, Lê Dung đảm nhận vai trò biên tập viên, chịu trách nhiệm sản xuất nội dung cho tạp chí Doanh Nhân bản in, cũng như các tin bài đa phương tiện trên các nền tảng xuất bản khác.

Bài viết liên quan