Gỗ Đức Thành công bố kết quả kinh doanh ấn tượng, thêm nhân sự ban lãnh đạo

Gỗ Đức Thành công bố kết quả kinh doanh ấn tượng, thêm nhân sự ban lãnh đạo

Kết thúc tài khóa 2017, CTCP chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) đạt doanh thu 362 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2016, vượt 2% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế là 125 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2016, đạt 100% kế hoạch năm.

Tin tức Tác giả

Lợi nhuận sau thuế đạt 101 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận sau thuế từ việc chuyển nhượng ½ lô đất Mỹ Phước 2 là 18,4 tỷ đồng.

Đại hội cổ đông Gỗ Đức Thành đã thông qua tỷ lệ chia cổ tức 70%. Trong năm, GDT đã tạm ứng 40% cổ tức bằng tiền mặt, 30% còn lại sẽ chia 20% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu, ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện.

Phát biểu tại đại hội cổ đông thường niên 2018, bà Lê Hải Liễu, Chủ tịch HĐQT GDT cho biết, năm 2017 là năm cực kỳ khó khăn với các doanh nghiệp gỗ trong nước, do giá gỗ nguyên liệu tăng liên tục, có thời điểm tăng gần 40%.

GDT với 27 năm kinh nghiệm trong ngành gỗ đã ứng biến linh hoạt và nhanh nhạy để vượt qua khó khăn, đảm bảo kết quả kinh doanh như kỳ vọng.

Năm 2018, GDT đặt mục tiêu doanh thu 410 tỷ, tăng 13% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 93 tỷ đồng. Nếu không tính lợi nhuận bán đất trong năm 2017 thì kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 tăng 13% so với cùng kỳ.

Năm 2018, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua tỷ lệ chia cổ tức từ 50% đến 60%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu, đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện.

Tại ĐHCĐ, GDT cũng đã thống nhất bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT và 2 thành viên ban kiểm soát. Trong đó, bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp, Giám đốc Tài chính được bầu vào thành viên HĐQT thay cho ông Nguyễn Công Hiếu xin từ nhiệm vì những lý do cá nhân. Đại hội cũng thống nhất tăng số lượng thành viên ban kiểm soát từ 3 lên 4 người và bầu bổ sung thêm 2 thành viên ban kiểm soát mới là bà Bùi Tường Anh và bà Trương Thị Bình.

“Một trong những yếu tố then chốt giúp lợi nhuận của GDT luôn cao là do ban lãnh đạo công ty rất tằn tiện. Do cẩn trọng trong khẩu bổ nhiệm nên đội ngũ lãnh đạo của GDT khá mỏng, dẫn đến chi phí cho điều hành doanh nghiệp rất nhỏ. Tuy nhiên, quy mô công ty ngày càng lớn lên, GDT phải đẩy mạnh xây dựng lực lượng nhân sự nòng cốt để tiếp tục giữ đà tăng trưởng”, bà Liễu cho hay.

Lê Dung tốt nghiệp khoa Báo chí - Truyền thông Trường ĐH KHXH & NV Tp.HCM và đã có 10 năm kinh nghiệm làm báo, chuyên lĩnh vực kinh doanh. Gia nhập Doanh Nhân từ năm 2014, Lê Dung đảm nhận vai trò biên tập viên, chịu trách nhiệm sản xuất nội dung cho tạp chí Doanh Nhân bản in, cũng như các tin bài đa phương tiện trên các nền tảng xuất bản khác.

Bài viết liên quan

Ban biên tập lựa chọn

       

Video