GIỚI THIỆU

I/Mục tiêu

  • Tạo ra sân chơi cho start-up Việt Nam hiện thực hoá ý tưởng kinh doanh trong ngành bán lẻ & nhượng quyền.

  • Hỗ trợ cố vấn & xây dựng các thương hiệu và mô hình Việt Nam trong ngành bán lẻ & nhượng quyền với tầm nhìn vươn ra thế giới.

  • Kết nối cộng đồng cố vấn, nhà đầu tư, và cộng đồng start-up trong ngành bán lẻ & nhượng quyền tại Việt Nam.

II/BAN TỔ CHỨC

  • Công ty Coex – đơn vị tổ chức hội chợ Bán lẻ & Nhượng quyền Thương hiệu lớn nhất Việt Nam, được tổ chức hàng năm. Vietnam Retail & Franchise Show (VIETRF) 2017 từ 01 -03 tháng 6, tại SECC.

  • Công ty Retail & Franchise Asia – do chuyên gia đầu ngành Nguyễn Phi Vân, chủ tịch HĐQT công ty làm đại diện.

  • Đơn vị hỗ trợ truyền thông chính: Tạp chí Doanh Nhân.