Hà Nội công bố công khai quyết toán gần 1.500 dự án

DoanhNhanOnline – Để minh bạch hóa các dự án, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa công bố công khai quyết toán dự án hoàn thành năm 2012 của các đơn vị. Tổng số dự án hoàn thành...

Tin trong nước Tác giả and
DoanhNhanOnline – Để minh bạch hóa các dự án, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa công bố công khai quyết toán dự án hoàn thành năm 2012 của các đơn vị.

Tổng số dự án hoàn thành quyết toán là 1.485 dự án với số vốn đầu tư gần 6.430 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách cấp thành phố quản lý là 157 dự án, với số vốn trên 2.600 tỷ đồng; vốn ngân sách cấp huyện quản lý gần 1.330 dự án với số vốn đầu tư gần 3.770 tỷ đồng.

Qua thẩm tra phê duyệt quyết toán đã giảm trừ so với giá trị đề nghị quyết toán là 135 tỷ đồng; số dự án đã hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán trên sáu tháng là 72 dự án với số vốn đã thanh toán trên 5.000 tỷ đồng; số dự án chậm nộp quyết toán từ 7 đến 24 tháng là 38 dự án với số vốn đã thanh toán là gần 2.700 tỷ đồng; số dự án chậm nộp quyết toán trên 24 tháng là 34 dự án với số vốn trên 2.300 tỷ đồng.

Trước thực trạng trên, để đẩy nhanh công tác quyết toán, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị, địa phương có biện pháp chỉ đạo kịp thời các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý dự án đầu tư; Thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên, chặt chẽ các chủ đầu tư, các nhà thầu, đồng thời xử lý nghiêm, kịp thời những tập thể, cá nhân vi phạm.

Thành phố thực hiện việc bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm để thanh toán công nợ cho các dự án đã được phê duyệt, khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương; đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thành thủ tục tất toán, đóng mã số dự án.

Khi quyết định đầu tư hoặc giao nhiệm vụ quản lý dự án, không giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án có 10 dự án trở lên vi phạm quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán chậm hơn 6 tháng theo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị báo cáo tổng hợp tình hình quyết toán vốn đầu tư trong sáu tháng năm 2013 của các chủ đầu tư; đồng thời đề xuất xử lý những tồn tại vướng mắc trong công tác quyết toán vốn về Sở Tài chính trước ngày 10/7/2013 để báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố./.

Theo Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Bài viết liên quan

Ban biên tập lựa chọn

       

Video