..." /> Hoa Sen nhắm doanh thu 11.000 tỷ đồng niên độ 2012-2013 - Tạp chí Doanh nhân Online

Hoa Sen nhắm doanh thu 11.000 tỷ đồng niên độ 2012-2013

Hoa Sen nhắm doanh thu 11.000 tỷ đồng niên độ 2012-2013

DoanhNhanOnline – Sáng ngày 06 tháng 03 năm 2013, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Tập đoàn Hoa Sen) đã tổ chức Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông niên...

Tin trong nước Tác giả and
DoanhNhanOnline – Sáng ngày 06 tháng 03 năm 2013, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Tập đoàn Hoa Sen) đã tổ chức Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2012 – 2013.

Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của niên độ với sản lượng tiêu thụ 541.800 tấn, doanh thu 11.000 tỷ đồng tăng 9% và lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng tăng 8,7% so với niên độ trước). Ngoài ra, đại hội cổ đông cũng thông qua các kế hoạch dự kiến trong giai đoạn phát triển 2013-2017 bao gồm: Đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất NOF với công suất 120.000 tấn/năm vào cuối tháng 03/2013; Xây dựng thêm một nhà máy thép ống tại miền Bắc với công suất 40.000-50.000 tấn/năm; Bắt đầu giai đoạn hai của Nhà máy Phú Mỹ với giá trị đầu tư XDCB ước đạt 1.378 tỷ đồng (Công ty sẽ vay vốn để tài trợ cho giai đoạn hai. Hiện tại, HSG đang trong quá trình thương lượng vay vốn ODA với thời hạn 13 năm); Thành lập một liên doanh tại Thái Lan với một công ty nước này để sản xuất thép tấm mạ, trong đó HSG sẽ nắm 51% cổ phần; Mở thêm 15-20 cửa hàng bán lẻ mỗi năm và chi phí cho mỗi cửa hàng theo ước tính là 3 tỷ đồng.

Kết thúc niên độ tài chính 2011 – 2012, sản lượng tiêu thụ của HSG đạt 453.252 tấn, doanh thu đạt 10.088 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 368 tỷ đồng, vượt 53,3% kế hoạch và tăng 130% so với niên độ trước. Xuất khẩu đạt 180 triệu USD. Cổ tức đợt 1 của niên độ 2011-2012 cũng được đại hội thông qua với  tỷ lệ 10% bằng tiền mặt, dự kiến ngày chốt danh sách 20/03/2013.

Trung Nhật

Bài viết liên quan