Sau 3 tháng rưỡi, Hội Doanh nghiệp HVNCLC đã nhận được 17.300 phiếu bầu chọn đạt chuẩn. 380 phỏng vấn viên trên toàn quốc đã thực hiện phỏng vấn trực tiếp 13.000 hộ gia đình và 3.000 điểm bán lẻ tại 12 tỉnh, thành phố là những trung tâm kinh tế trọng điểm của cả nước (miền Bắc, miền Trung – Tây Nguyên, Đông Nam bộ và Tây Nam bộ). Ngoài ra, cuộc điều tra năm nay còn thực hiện ghi nhận ý kiến bình chọn đánh giá của người tiêu dùng thông qua kênh trực tuyến (online), đây là căn cứ đối chiếu với kết quả điều tra trực tiếp và thu hút thêm giới trẻ (thường giao tiếp qua mạng).

Sau ba vòng kiểm tra từng phiếu phỏng vấn và một tháng nhập liệu, xử ý phiếu bằng phần mềm chuyên dụng, Hội đã đưa ra kết quả sơ bộ gồm 834 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn; trong đó có 138 doanh nghiệp mới đạt đủ tỷ lệ phiếu bình chọn lần đầu tiên. Đặc biệt, có 39 doanh nghiệp đạt liên tiếp 22 năm. Sau đó là 1 tháng thu thập ý kiến phát hiện các vi phạm (nếu có) của cơ quan quản lý tại các tỉnh, TP đối với DN được bình chọn sơ bộ, cũng như phản hồi từ báo chí, người tiêu dùng. Doanh nghiệp cũng nộp đầy đủ hồ sơ cập nhật, minh bạch thông tin để có thể nhận danh hiệu.

Quá trình sàng lọc từ phía các cơ quan chức năng địa phương, các ban, ngành và cập nhật hồ sơ minh bạch thông tin của doanh nghiệp, Hội đã nhận được phản hồi từ 71 sở ngành của 39 tỉnh/ thành phố. Kết quả có 640 doanh nghiệp đủ điều kiện đạt nhãn hiệu chứng nhận HVNCLC năm nay.

Trong đó, tính riêng trong mạng lưới liên kết ABCD Mekong (An Giang, Bến Tre, Cần Thơ và Đồng Tháp) có 49 doanh nghiệp từ 4 tỉnh này đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm nay. Cụ thể, An Giang có 17 doanh nghiệp đạt, Bến Tre có 7 doanh nghiệp, Cần Thơ có 15 doanh nghiệp và Đồng Tháp có 10 doanh nghiệp.

print