HR2B văn phòng HCM phát triển 30 số điện thoại mới

HR2B văn phòng HCM phát triển 30 số điện thoại mới

DoanhNhanOnline – Để phục vụ tốt hơn nữa dịch vụ Nhân Sự đến với Khách hàng, HR2B đã mua 30 số điện thoại mới. Bắt đầu thứ 2, 1/4/2013 văn phòng HCM có thể tiếp nhận gần 30 cuộc gọi...

Doanh nghiệp Tác giả and

DoanhNhanOnline – Để phục vụ tốt hơn nữa dịch vụ Nhân Sự đến với Khách hàng, HR2B đã mua 30 số điện thoại mới. Bắt đầu thứ 2, 1/4/2013 văn phòng HCM có thể tiếp nhận gần 30 cuộc gọi một cách tiện lợi từ đầu số chính 08 6288 3888 và nhận fax từ 08 6288 3889(fax). 28 đường dây điện thoại còn lại bắt đầu từ 08 6288 3870 đến 08 6288 3899 luôn sẵn sàng nhận thông tin từ Quý khách hàng./.

Bài viết liên quan

Ban biên tập lựa chọn

       

Video