Hữu Liên Á Châu hủy niêm yết

Hữu Liên Á Châu hủy niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa quyết định hủy niêm yết đối với Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu, do công ty này có tổng lỗ lũy kế 2014 vượt quá vốn điều lệ thực...

Tin trong nước Tác giả

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa quyết định hủy niêm yết đối với Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu, do công ty này có tổng lỗ lũy kế 2014 vượt quá vốn điều lệ thực góp.

Theo HOSE, báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2014 của Hữu Liên Á Châu (mã chứng khoán: HLA) cho thấy, công ty có lợi nhuận sau thuế năm 2014 bị âm 475 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn điều lệ góp thực của công ty là 344,59 tỷ đồng. Như vậy, tổng số lỗ lũy kế tại thời điểm 30/9/2014 của công ty này đã vượt quá số vốn điều lệ thực góp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp liên tiếp bị HOSE nhắc nhở nhiều lần về việc chậm công bố thông tin báo cáo tài chính quý 4/2014. Vì vậy, HLA bị buộc phải hủy niêm yết.

Lê Dung

Bài viết liên quan

Ban biên tập lựa chọn

       

Video