Khai trương trang thông tin điện tử TP.HCM trên cổng thông tin Chính phủ

Khai trương trang thông tin điện tử TP.HCM trên cổng thông tin Chính phủ

Trang thông tin điện tử TP.HCM vừa được chính thức khai trương trên cổng thông tin Chính phủ hôm qua. Được sự đồng ý của Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Cổng Thông...

Trang thông tin điện tử TP.HCM vừa được chính thức khai trương trên cổng thông tin Chính phủ hôm qua.

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra mắt Trang Thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Đây là một bước tiến quan trọng đánh dấu sự kết nối chặt chẽ giữa trang Thông tin điện tử của Chính phủ với các trang thông tin của các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời, thể hiện đường lối của Đảng và Nhà nước luôn coi công nghệ thông tin và truyền thông là một trong những phương tiện khoa học, kỹ thuật quan trọng, là ngành kinh tế mũi nhọn để thực hiện các mục tiêu phát triển, xây dựng xã hội thông tin và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Trang Thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh, chính thức trở thành chuyên trang của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và được đặt trên giao diện trang chủ của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Báo Điện tử Chính phủ. Mọi người dân đều có thể truy cập chuyên trang qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo điện tử Chính phủ và từ địa chỉ trên Internet với các tên miền: tphcm.chinhphu.vntphcm.vnhochiminhcity.vn

Từ đây, Trang Thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một kênh thông tin chính thống với những vai trò quan trọng trong việc: Tuyên truyền đối nội, đối ngoại về Thành phố Hồ Chí Minh nhằm quảng bá hình ảnh Thành phố; Tuyên truyền về vai trò và vị trí của Thành phố Hồ Chí Minh trong hệ thống các tỉnh, thành phố của Việt Nam; Phản ánh tình hình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của Chính phủ về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cũng như tình hình phát triển kinh tế xã hội của Thành phố dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của Thường trực và Chủ tịch UBND thành phố.

Ngoài ra, Trang Thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ còn cung cấp những thông tin kịp thời và chính thống về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, ngành Trung ương đối với Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động xây dựng, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Trang Thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh cũng hình thành nên cơ sở dữ liệu về Thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thường trực UBND, Chủ tịch UBND Thành phố.

Trang thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ là cầu nối thông tin hữu ích, đem lại nhiều tiện ích cho các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, hình thành nhịp cầu trực tuyến gắn bó mật thiết, thu hẹp khoảng cách giữa Thành phố Hồ Chí Minh và người dân cả nước, đồng thời là cơ hội quảng bá hình ảnh một thành phố năng động, văn minh, hiện đại, luôn đi đầu trong công cuộc đổi mới của đất nước đến với người dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Việc kết nối Cổng Thông tin điện tử Chính phủ với Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong lộ trình xây dựng mạng thông tin hành chính của Chính phủ và hệ thống Cổng Thông tin điện tử thống nhất, xuyên suốt 4 cấp hành chính mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang giao cho Văn phòng Chính phủ, cụ thể là Cổng Thông tin điện tử Chính phủ triển khai thực hiện.

 

 

Bài viết liên quan

Ban biên tập lựa chọn

       

Video