Khảo sát 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2014

Khảo sát 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2014

Tiếp nối thành công từ khảo sát 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2013, công ty Anphabe tiếp tục kết hợp với đối tác nghiên cứu thị trường Nielsen tiến hành khảo sát cùng tên năm 2014 với...

Tin tức Tác giả

Tiếp nối thành công từ khảo sát 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2013, công ty Anphabe tiếp tục kết hợp với đối tác nghiên cứu thị trường Nielsen tiến hành khảo sát cùng tên năm 2014 với quy mô lớn hơn và phương pháp chuyên sâu hơn.

Đây là khảo sát chuyên nghiệp tại Việt Nam hỗ trợ doanh nghiệp đo lường và nâng cao sức hấp dẫn Thương Hiệu Nhà Tuyển Dụng (THNTD) hiệu quả nhất.

Khảo sát năm nay sử dụng phương pháp đo lường sức khỏe THNTD tiên tiến theo mô hình AIDA (Awareness – Nhận biết, Interest – Quan tâm, Desire – Mong muốn, và Action – Hành động). Theo đó, mỗi công ty sẽ được Anphabe & Nielsen đo lường “sức khoẻ” theo 4 giai đoạn thu hút nhân tài: từ Mức nhận biết về nhà tuyển dụng; Mức quan tâm chọn công ty là nơi làm việc tương lai; Mức yêu thích, ghi nhận công ty như là  Nơi Làm Việc Lý Tưởng và cuối cùng, Mức sẵn lòng ứng tuyển khi công ty có vị trí phù hợp.

Dự kiến vào tháng 1 năm 2015, các công ty tham gia khảo sát năm nay sẽ được nhận kết quả đo lường sức khoẻ THNTD (nội bộ và bên ngoài) cùng kết quả toàn thị trường bao gồm các xu hướng động cơ nghề nghiệp / quản trị THNTD mới nhất và danh sách 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2014.

Bài viết liên quan